آخرین اخبار مسکن

نگرانی‌های مسکن مهر شهرستان پردیس صفت انحصارطلب شد

[ad_1] مدیرعامل شرکت عمران شهرستان پردیس توسط تاکید ثمار اینکه افزونتر نگران انشعابات مسکن مهر نیستیم، گفت: پروژه‌های واگشايي شده مسکن مهر فاز ۵ كره زمين هفته آینده تحویل متقاضیان انجام خواهد شد. سعید غفوری جلاجل مراسم واگشايي ۶۵۰ يك جهت مسکن مهر شهر شهرستان پردیس توسط تعبیر اینکه …

توضیحات بیشتر »

آمار كاشانه های خالی و مستاجران بی كاشانه جلاجل کشور

[ad_1] بررسی سرشماری سكنه و مسکن جلاجل اسم باشليق ۱۳۹۵ داغ جا می دهد بیشترین مبنا واحدهای مسکونی خالی جلاجل استانهای شهر تهران، شهر اصفهان و زخمي شدن رضوی به مقصد ترتیب قريب ۴۹۰، ۲۴۲ و ۱۹۵ هزار يك جهت بوده باریک. بررسی توزیع استانی واحدهای مسکونی خالی داغ …

توضیحات بیشتر »

بازارگاه مسکن كره زمين فقدان مدیریت صحیح سختي می‌سرما

[ad_1] یک کارشناس مسکن گفت: متأسفانه دستور كار‌ریزی و مدیریت صحیحی جلاجل مربوط به حوزه مسکن صور ندارد و وزارت راه وشهرسازی نیز وعاء كلاه خود را كره زمين این آيين مستثنی می‌داند. حسین وکیلی کارشناس مسکن  تقریر داشت: ارتقا كره زمين مشکلات و تورم‌های ایجاد شده جلاجل بخش …

توضیحات بیشتر »

طلسم فاز ۵ مسکن مهر شهرستان پردیس شکسته انجام خواهد شد

[ad_1] آرامش طلب باریک فردا طی مراسمی ۶۵۰ يك جهت مسکن مهر فاز ۵ واگشايي شود، جلاجل این لفظ طلسم چندین ساله این فاز شکسته انجام خواهد شد. هنوز مشکل ۱۰ هزار مسکن مهر فازهای ۵ و ۹ شهر شهرستان پردیس گدازش نشده باریک؛ پرپشت‌سازان به مقصد ديباچه متولی …

توضیحات بیشتر »

ادراك پذير كردن مالیات تعدادی بخش اشکال مسکن مهجور قیمت ها را افزایش می دهد

[ad_1] شیخی گفت: بریدن این مالیات تعدادی تولیدکنندگان مسکن زمان مناسبی نيستي یا ارچه مالیاتی را مطالبه می کنند كره زمين مسکن هایی که خالی كره زمين سکنه بضع اعمال شود. دکترعبدالمجید شیخی کارشناس هم تراز و هم سان اقتصادی ، درزمينه بریدن مالیات تعدادی بخش تولیدکنندگان مسکن آن …

توضیحات بیشتر »

فقدان نگاه راهبردی جلاجل بخش مسکن

[ad_1] مسکن یکی كره زمين بخش‌هایی باریک که توسط فروغ آن اقتصاد کشورایران جلاجل رکود آرامش طلب می‌گیرد و توسط فروغ آن اقتصاد توسط تحرک هم محفل انجام خواهد شد. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد به مقصد كلام کارشناسان این مربوط به حوزه، مسکن جلاجل رکود آرامش …

توضیحات بیشتر »

نگرانی مستاجران كره زمين بستوهي بازارگه دربست‌بها

[ad_1] نيستي نظارت ثمار معاملات و فعالیت‌ بنگاه‌های مسکن و افزایش مسئلت جلاجل بازارگه دربست مسکن باعث ایجاد نوعی آشفتگی جلاجل این بازارگه شده که تقاعد اصلی آن دربست‌نشینان هستند. نيستي نظارت ثمار معاملات و فعالیت‌ بنگاه‌های مسکن و افزایش مسئلت جلاجل بازارگه دربست مسکن باعث ایجاد نوعی آشفتگی …

توضیحات بیشتر »

گفت قائم مقام به ‌دست آوردن راه در عوض گدازش مشکل مسکن مهر خرمشهر

[ad_1] قائم مقام به ‌دست آوردن راه و شهرسازی گفت گدازش مشکلات واحدهای مسکن مهر خرمشهر را داد. احمد اصغری مهرآبادی پسفردا به مقصد منظور بازدید كره زمين پروژه‌های مسکن مهر شهرستان آبادان و خرمشهر به مقصد خوزستان سفيران انجام بده. اوی جلاجل این سفيران توسط تيرخور بررسی مشکلات …

توضیحات بیشتر »

نرخ قطعی مسکن جلاجل شهربان پیروزی شهرستان تهران

[ad_1] ۹ تیر ۱۳۹۶ زمان سنج ۱۶:۵۴ آنچه جلاجل زیر می‌آید بهم نماه قیمت معاملات اعمال شده مسکن جلاجل شهربان پیروزی طی تیر ماه ۹۶ باریک. واجب شده به مقصد ذکر باریک که این ارقام پيوسته كاري به مقصد اعلام سامانه مفروضات بازارگه املاک کشورایران می‌باشد. لینک نبا : …

توضیحات بیشتر »

انصراف۲۶هزار نفراز دریافت نسيه مسکن یکم

[ad_1] صندوق پشت بام انداز مسکن یکم که جلاجل خرداد ماه ۹۴ توسط محضر وزرای راه و شهرسازی وامور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی واگشايي شده، جلاجل درافتادن كورس اسم باشليق ماضي مهجور ۸ هزار مقياس تسهیلات جلاجل سراسر کشور اعطا کرده باریک؛ کارنامه ای که …

توضیحات بیشتر »