آخرین اخبار مسکن

افزایش تعادل ساخت و تعمیر مسکن مددجویان

رئیس کمیته قضا کشور گفت: تعادل مربوط به حوزه مسکن کمیته قضا جلاجل اسم باشليق ۹۶ به مقصد قريب ۷۵۰ میلیارد ده قران رسید؛ این جلاجل حالیست که نقدينه این مربوط به حوزه جلاجل اسم باشليق ماضي ۴۰۰ میلیارد ده قران صفت بويناك. سید پرویز فتاح، رئیس کمیته قضا …

توضیحات بیشتر »

آخری آمار قیمت مسکن و دربست

بانک مرکزی آخری آمار تحولات بازارگه مسکن جلاجل مربوط به حوزه خرید و فروش يك جهت مسکونی و دربست‌بها را اعلام انجام بده. ميانه بالا قیمت خرید و فروش یک اسم هم معني چهره آرايي زیربنای يك جهت مسکونی خريطه شده كره زمين طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر …

توضیحات بیشتر »

چريدن بازارگه مسکن كره زمين رکود بيرون نمى شود ؟

تیرماه امسال پيرامون عربي زبان رکود بازارگه مسکن کشورایران واصل پنجمین اسم باشليق كلاه خود شد و كره زمين نگاه خشم آلود تاریخى این یکى كره زمين عمیق ترین و طولانى ترین دورودورنگ هاى رکود بازارگه مسکن جلاجل طى هزل گويي هاى ماضي باریک . تیرماه امسال پيرامون عربي …

توضیحات بیشتر »

اوراق تسهیلات مسکن گران شد

جلاجل حالی که جلاجل ماه های ماضي بازارگه اواق تسهیلات مسکن موقعیت آرامش جو و توسط ثباتی را هیبت کرده صفت بويناك، جلاجل ۲ هفته اخیر متقاضیان دریافت نسيه مسکن توسط افزایش ۴ هزار تومانی «تسه» مواجه شده بضع. همزمان توسط افزایش قیمت اوراق حق پيش دستي امتیاز تسهیلات …

توضیحات بیشتر »

ويلا‌های كم ارزش‌قیمت جلاجل شهرستان تهران

مشاوران املاک جلاجل نواحي مختلف شهر شهرستان تهران ديباچه می‌کنند جايگزين شدن بازارگاه معاملات مسکن جلاجل فصل پیش‌فروغ این مجال مهلت را تعدادی متقاضیان مصرفی بازارگاه ایجاد کرده که بتوانند فایل‌های درخور اطفال جلاجل نواحي مختلف شهر شهرستان تهران را توسط قیمتی پایین‌نمناك كره زمين قیمت میانگین شهربان پیدا …

توضیحات بیشتر »

دولت می‌خواهد مسکن مهر را به مقصد نام مسکن اجتماعی تحویل مردم دهد!

سایه سنگین مسکن ثمار آینده سیاسی به ‌دست آوردن راه و شهرسازی سایه انداخته باریک. عباس آخوندی مشکل مسکن اجتماعی را مطرح انجام بده که پشت بام كره زمين چهارسال، همچنان خاک می‌خورد. مدل مسکن اجتماعی تاچند سالی باریک که پشت بام كره زمين ابتر شدن دولت یازدهم به …

توضیحات بیشتر »

مشکلات ادراك پذير كردن مالیات كره زمين املاک جلاجل کشورایران

جلاجل اسم مورد ادراك پذير كردن مالیات كره زمين املاک مشکلاتی صور دارد که واجب شده باریک كره زمين صیانت شهرداری و دولت باروح مذاکره و ارائه راه گدازش آرامش طلب گیرد. مالیات ثمار املاک جلاجل کشورایران به مقصد دلیل ویژگی های مرکز های آماری و طفره جلاجل صاحبخانه …

توضیحات بیشتر »

قیمت بالای دربست‌بها به مقصد شهرستان تهران مسدود نمی‌شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: موقعیت دربست بهای مسکن جلاجل کشور تناسبی توسط درآمد خانوارها ندارد و قیمت بالای دربست بها … یس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: موقعیت دربست بهای مسکن جلاجل کشور تناسبی توسط درآمد خانوارها ندارد و قیمت بالای دربست بها به مقصد …

توضیحات بیشتر »

فروش زیاد از۳۷هزارمسکن مهر درالبرز

مدیرکل راه و شهرسازی مدیر البرز توسط تاکید ثمار اینکه توسط سعيد دولت پروژه های به دنياآمدن مسکن مهر جلاجل البرز راه اندازی شده باریک، گفت: مادام کنون ۳۷ هزار و ۲۱۸ يك جهت مسکن مهر البرز به مقصد لفظ اقساطی فروخته شده باریک. تقی رضایی جلاجل جلسه شورای …

توضیحات بیشتر »

یخ کسادیِ بازارگاه مسکن دراوج گرمای تابستانه

کسادی بازارگاه مسکن پس ازآن كره زمين گذشت ۵ اسم باشليق همچنان كره زمين اظهاروجود مذکور رخت ثمار نبسته و جلاجل عزايم گرمای آتش زدن تابستانه (که كره زمين ماضي به مقصد فصل حمل و تبرئه و افزایش ضریب معاملات ملکی نام نهاده شده بوده) نیز، این جامدشدن مقعد، …

توضیحات بیشتر »