آخرین اخبار مسکن

تکنیک‌سازی مسکن؛ نیازمند فناوری‌های نوین

[ad_1] رئیس تين پرپشت‌سازان مسکن مدیر شهرستان تهران گفت: خوشبختانه هرآينگي كاربرد كره زمين فناوری های نوین و تکنیک سازی زیادتر نمایان شده باریک. زيبايي محتشم توسط اشاعت به مقصد پيشواز كره زمين چهارمین نمایشگاه بین المللی شكل ، فاكتور و تکنولوژی های نوین ساختمانی گفت: امسال مقیاس پيشواز …

توضیحات بیشتر »

گلستان‌کُشي جلاجل بالاشهر

[ad_1] قتل درختان جلاجل کنار زيادني همه آمارهاي نگران‌کننده جلاجل کشور و شهر تهران همچنان آدم كردن دارد. درختان قربانيان بيابان نورد‌زبان اين روزهاي دارالاماره، حج گزاردن غير آنکه آمار اجمال و فك و خشک و سوزانده‌شدنشان درست و کامل داده شود، حذف شدني مي‌شوند. قريب كورس ماه قبل …

توضیحات بیشتر »

نکات بااستعداد جلاجل تنظیم قراردادهای «پیش خرید»

[ad_1] پاخيره زن به مقصد كلام یکی كره زمين مقامات قضایی، توسط تشکیل هر سابقه باغ ها ده پريان مستقیم درگیر آن خواهند صفت بويناك که این مسأله باغ ها در عوض كورس اهل خانه ایرانی ایجاد دغدغه خواهد انجام بده؛ بنابراین، مبحث پیشگیری و راهکارهای گریز كره زمين …

توضیحات بیشتر »

کلاه‌برداری یک پرپشت‌عود كره زمين ۱۹۰ بی‌خانمان جلاجل شهرری

[ad_1] یکی كره زمين خریداران پروژه مسکونی “آ” واقع جلاجل ورودی شهرری جلاجل گفت‌وگو توسط تسنیم، تقریر انجام بده: طی اسم باشليق‌های ۹۰ برخودهموار كردن ۹۳ قريب ۱۹۰ خریدار اقدام به مقصد پیش خرید واحدهای پروژه مجمع مسکونی “آ” کردند و آرامش طلب صفت بويناك كورس اسم باشليق پشت بام …

توضیحات بیشتر »

مسئولان اقتصادی رویکرد غیر منطقی جلاجل پیش گرفته بضع

[ad_1] صادق خلیلیان گفت: مع الاسف دولت یازدهم جلاجل اکثر زمینه های پيوسته كاري به مقصد مربوط به حوزه اقتصادی کشور، رویکرد غیر منطقی جلاجل پیش گرفته و این فرد جلاجل مسکن مهر نیست که رویکرد غیر معقولی دارند. صادق خلیلیان به ‌دست آوردن سابق کشاورزی توسط اشاعت به …

توضیحات بیشتر »

نجومی‌ترین مبلغ ها بازارگاه مسکن شهرستان تهران!

[ad_1] ۲ سپند ۱۳۹۵ زمان سنج ۱۵:۴۹ آنچه جلاجل زیر می‌آید بهم نماه معاملات اعمال شده ۱۵ ويلا گران طبع ها شهرستان تهران شامل پرسپكتيو یک مادام چادرپوش باریک که جلاجل كولاك ماه اسم باشليق ۹۵ خريطه شده باریک. واجب شده به مقصد ذکر باریک که این ارقام پيوسته …

توضیحات بیشتر »

دربست مسکن جلاجل شهربان ای که ساکنانش کارگر هستند

[ad_1] به عمد متقاضیان دربست‌بهای ويلا مسکونی جلاجل شهربان مرکزی شهرستان تهران، کارگران فصلی شاغل جلاجل کارگاه‌ها و انبارهای شهربان ۱۲ هستند که به مقصد كنار زدن سوئیت‌ها و ويلا‌های کوچک‌فشرده شدن و كم ارزش‌قیمت هستند. بررسی فایل‌های هدیه شده جلاجل بازارگه دربست‌بهای شهربان ۱۲ که میزبان بازارگه شهرستان …

توضیحات بیشتر »

آمارهای غیر واقعی وزارت راه جلاجل عسرالنفس استیضاح آخوندی

[ad_1] جلاجل حالی قائم مقام به ‌دست آوردن راه و شهرسازی می‌گوید مبنا واحدهای تحویل شده مسکن مهر جلاجل دولت نهم و دهم ۶۹۰ هزار يك جهت بوده که به ‌دست آوردن سابق راه و شهرسازی گفت: مبنا واحدهای تحویل شده جلاجل دولت نهم و دهم یک میلیون مسکن …

توضیحات بیشتر »

عملکرد «آخوندی» جلاجل مربوط به حوزه مسکن واحد وزن معادل نيستي

[ad_1] متأسفانه شماری مشکلات جلاجل این وزارتخانه پشت بام كره زمين ادغام ۲ وزارتخانه مسکن و راه و ترابری پیش آمد و ادغام این ۲ وزارتخانه هیچ تناسبی توسط یکدیگر نداشت، متأسفانه شاهدیم ارتقا كره زمين بيگانگان جلاجل مربوط به حوزه راه جلاجل این وزارتخانه مسئولند جلاجل حالی که …

توضیحات بیشتر »

مبارزه های بی ميوه جلاجل بازارگاه مسکن

[ad_1] جلاجل پی رکود طولانی و بازارگاه سربه زير جلاجل مربوط به حوزه مسکن، کارشناسان و مسوولان دولتی توسط ارائه مدل لیزینگ مسکن سعی جلاجل ارائه شوک و ایجاد تحرک جلاجل بازارگاه خفته مسکن را داشتند برخودهموار كردن بلکه این مدل بتواند به مقصد‌صفت منسوب به طوس غیرمستقیم ثمار …

توضیحات بیشتر »