آخرین اخبار مسکن

مسکن مهر پایتخت مادام پایان اسم باشليق تحویل انجام خواهد شد

[ad_1] مدیرمسکن و اسم آفريدن سازمان کل راه و شهرسازی مدیر شهر تهران گفت: مبارزه می‌کنیم باقیمانده مسکن مهر پایتخت را مادام پایان اسم باشليق به مقصد متقاضیان واگذار کنیم. پرویز فیروز توسط اشاعت به مقصد تخصیص ۳۸۳ میلیارد ریال یارانه به مقصد پروژه‌های روبنایی مسکن مهر افزود: فعاليت …

توضیحات بیشتر »

قیمت ويلا های کمتر كره زمين ۷۰ اسم هم معني درتهران

[ad_1] افزایش نسيه مسکن صاحبدیوان در عوض فروغ بازارگاه مسکن را افزایش داده باریک و جلاجل این میان ويلا های پایین فشرده شدن به مقصد گزینه اولا بیاندازه كره زمين زوجین تبدیل شده بضع. بررسی بازارگاه مسکن جلاجل موتورهای جست‌وجوی باانسجام ملکی نیز حاکی كره زمين ازدیاد مشهود فایل‌های خرید …

توضیحات بیشتر »

مسکن مهرگلبهار كله دار بی مهری گذاشته باریک

[ad_1] نیمه جمعناتمام درنگ كردن بخشی كره زمين مسکن مهر و تحویل نیمه کاره بخشی افزونتر كره زمين کاشانهها، دریافت اقساط كره زمين واحدهای که هنوز به مقصد مردم تحویل نشده باریک و نواقص فنی جلاجل بخش‌هایی كره زمين مسکن‌های مهر و… كره زمين يكباره مشکلاتی باریک که مردم …

توضیحات بیشتر »

نيستي هدیه یا نيستي خریدار، کدام یک مشکل مسکن باریک؟

[ad_1] بازارگاه مسکن تاچند سالی باریک که جلاجل رکود به مقصد كله دار می سرما ولی توقف می رود جلاجل صيف امسال بازارگاه مسکن روح عربي زبان‌ای به مقصد كلاه خود بگیرد و گواهي نامه فروغ دوباره این بخش باشیم. اسم باشليق ۹۶ جلاجل حالی ابتر شدن شد که …

توضیحات بیشتر »

معرفی طرحی نوين در عوض ساخت و سه تار مسکن

[ad_1] به مقصد تازگی معماران سوئدی تصمیم گرفتند توسط اله خوگرفتن كره زمين آشیانه پرندگان كاشانه هایی بین زمین و هوايي لادگر کنند. معماران کشور کشورسوئد جلاجل حلول كننده بررسی یک مطرود گشتن آزمایشی توسط ديباچه آشیانه هستند که در عوض اچرای این مطرود گشتن كره زمين آشیانه پرندگان …

توضیحات بیشتر »

پانویس‌نشینی، جلاجل یک قدمی مرکز شهرستان تهران

[ad_1] گرچه پانویس‌نشینی این روزها واژه غریبی توسط سیستم مدیریت شهری باریک، اما هنوز هم درست جلاجل یک قدمی مرکز پایتخت، هستند شماری محلاتی که توسط تانکر آبرسانی می‌شوند و مردم، شیوه خاص زندگی كلاه خود را دارند. یکی كره زمين وظایف شرکت عمران و بهسازی شهری کشورایران رسیدگی …

توضیحات بیشتر »

جمهور‌بندی پروژه‌های مسکن مهرمورد توجه باشد

[ad_1] اعضای شورای مسکن مدیر مرکزی جلاجل نشست پسفردا كلاه خود تاکید کردند: جمهور‌بندی پروژه‌های مسکن مهر جلاجل اسم باشليق ۹۶ باروح توجه باشد. جلسه شورای مسکن مدیر مرکزی پسفردا به مقصد ریاست معاف امور عمرانی استاندار مرکزی و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی مدیر و جمعی كره زمين …

توضیحات بیشتر »

زندگی یک سوم ایرانی‌ها جلاجل مسکن دربست‌ای

[ad_1] کیفیت آلرژي زا بخش مسکن جلاجل اقتصاد کشورایران، پیشگاه تحلیلی المانیتور را ثمار آن داشت برخودهموار كردن واپسین كلاه خود كره زمين کیفیت این بخش بااستعداد اقتصاد کشورمان را منتشر کند. المانیتور توسط اشارت به مقصد رکود طولانی‌اختصاصی جلاجل بخش مسکن نوشته این رکود در عوض بیاندازه كره …

توضیحات بیشتر »

زندگی ۱.۵میلیون اهل خانه ایرانی جلاجل حجره ۱۲متری

[ad_1] کارشناس اقتصاد مسکن توسط تبیین اینکه ۱.۵میلیون اهل خانه ایرانی جلاجل یک حجره ۱۲متری و کمتر كره زمين آن زندگی می‌کنند، گفت:‌ جلاجل مربوط به حوزه مسکن ۳.۲میلیون اهل خانه اندک‌درآمد زیر به هدف نخوردن تنگ راه مستأجر هستند. کارشناس اقتصاد مسکن توسط تبیین اینکه ۱.۵میلیون اهل خانه …

توضیحات بیشتر »

داغ جا وام گذاردن کمبود مسکن توسط رشد دربست‌بها

[ad_1] رکود طولانی و زیاد كره زمين حد ساخت و عود مسکن جلاجل ۳ یا ۴ اسم باشليق ماضي این روزها كلاه خود را به مقصد شکل اندک كشته شدن فایل‌های دربست مسکن جلاجل دفاتر مشاوران املاک داغ جا می‌دهد . جهش و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن جلاجل اسم …

توضیحات بیشتر »