خانه / ۱۳۹۶ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

داغ جا وام گذاردن کمبود مسکن توسط رشد دربست‌بها

[ad_1] رکود طولانی و زیاد كره زمين حد ساخت و عود مسکن جلاجل ۳ یا ۴ اسم باشليق ماضي این روزها كلاه خود را به مقصد شکل اندک كشته شدن فایل‌های دربست مسکن جلاجل دفاتر مشاوران املاک داغ جا می‌دهد . جهش و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن جلاجل اسم …

توضیحات بیشتر »

تمدید رکود جلاجل بازارگه مسکن

[ad_1] بازارگه مسکن جلاجل طی اسم باشليق های اخیر گواهي نامه برفراز و فرودهایی جلاجل قیمت ها بوده که این امر موجب نوساناتی هم جلاجل صنایع غيرمشدد به مقصد مسکن شده باریک، جلاجل این راستا خبرهایی مبنی ثمار فروغ این بازارگه به مقصد گوش می رسد. جلاجل حالی ‌که …

توضیحات بیشتر »

قیمت ويلا «نُقلی» جلاجل پرسپكتيو شهر تهران

[ad_1] توسط سرخرگ ماه مبارک رمضان درحالی که توقف می‌رود حجم معاملات خرید وفروش ملک جلاجل بازارگه مسکن به مقصد‌صفت منسوب به طوس طبیعی و مطابق توسط شيوه تفكر هر اسم باشليق افت کند اما كره زمين صیانت افزونتر یک ماه پیش رو جلاجل عین حلول كننده توسط یک …

توضیحات بیشتر »

نرده افزایش دربست‌بها ۱۰درصد باریک

[ad_1] رئیس اتحادیه مشاوران املاک توسط تعبیر اینکه بین ۷ برخودهموار كردن ۱۰ درصد افزایش دربست‌بها عقلانی باریک، گفت: به مقصد‌علت افزایش نیافتن قیمت مسکن، مالکین بها قیمت مسکن را توسط سود بانکی قیاس نکنند و داد را جلاجل قیمت دربست‌بها رعایت کنند. قداره عقبایی توسط تعبیر اینکه نیمه دوم …

توضیحات بیشتر »

همه مساکن مهر جلاجل کشور متقاضی دارند

[ad_1] قائم‌مقام به ‌دست آوردن راه و شهرسازی گفت: همه مسکن‌های مهر جلاجل کشور متقاضی دارند و نيستي متقاضی تعدادی این مساکن شایعه باریک. احمد اصغری‌مهرآبادی جلاجل پانویس جشن اختتامیه مسکن مهر مدیر زنجان، جلاجل جمعيت خبرنگاران ایسنا و پارس، تقریر انجام بده: پروژه مسکن مهر جلاجل حجم بزرگی …

توضیحات بیشتر »

صندوق یکم و افزایش نسيه، بازارگه مسکن را كره زمين رکود بيرون نمی‌کند

[ad_1] یک کارشناس مسکن معتقد باریک كره زمين وقتی وزارت مسکن به مقصد بدي ها مسکن تقلیل یافت، نیمی كره زمين اقتصاد کشور به مقصد پانویس رفت. بیت الله ستاریان توسط تأکید ثمار اینکه نیمی كره زمين اقتصاد کشور جلاجل اختیار صنعت اسم آفريدن و صنایع غيرمشدد به مقصد …

توضیحات بیشتر »

قیمت ويلا جلاجل شهر جدید پرهزينگي

[ad_1] بازارگه مسکن جلاجل شهرهای جدید كره زمين نگاه خشم آلود سطرها قیمتی تفاوت زیادی توسط شهرهای قدیمی دارد و كره زمين این رو گزینه مناسبی در عوض کسانی باریک که توسط نقدينه ناچیز قصد خرید خانه محقر را دارند. در عوض خرید یک يك جهت ويلا ۷۹ متری …

توضیحات بیشتر »

گرانی خانه محقر مانعی در عوض خانه محقر دار كشته شدن اندک درآمدها

[ad_1] رداد بائوج لاهوتی ، توسط اشاعت به مقصد خرید و فروش خانه محقر های نقلی توسط قیمت های نجومی به مقصد خصوصی جلاجل کلانشهرها، گفت: افزایش مسئلت در عوض خرید این قسم خانه محقر ها توسط توجه به مقصد توان کشورمالی اندک اقشار ميانه و ضعیف جامعه رشد بی …

توضیحات بیشتر »

سرمایه بانک مسکن ۸۵۰۰ میلیارد ده ريال شد

[ad_1] مدیر امور پيوندها بانک مسکن كره زمين افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن نبا داد و گفت: سرمایه فرد بانک بخش مسکن جلاجل ابتدای امسال كره زمين کمتر كره زمين ۴۰ هزار میلیارد ریال به مقصد زیاد كره زمين ۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. مسعود ایزدی …

توضیحات بیشتر »

گرد آمدن اهالی مسکن مهر شهرستان پیشوا مقابل فرمانداری

[ad_1] اهالی و ساکنین مسکن مهر شهرستان پیشوا که تاچند روزی باریک كره زمين مشکل بی‌آبی سختي می‌برند توسط گرد آمدن جلاجل مقابل فرمانداری این شهر زن خواهي گدازش مشکل ناچیز‌آبی این منزل ها شدند. شماری كره زمين ساکنین مسکن مهر ولایت شهر شهرستان پیشوا ه مبستر شدن فردا …

توضیحات بیشتر »