خانه / اخبار مسکن / نکته ای جالب درزمينه مسکن

نکته ای جالب درزمينه مسکن

[ad_1]


کارشناسان معاملات اوراق تسهیلات مسکن كره زمين احيانا کاهش قیمت این اوراق جلاجل ماه های مهر و عقرب ماه همزمان توسط ایام مقارن و تلخه نبا می دهند.

وراق تسهیلات مسکن پشت بام كره زمين یک هفته افزایش قیمت برخودهموار كردن کانال ۸۰ هزار ده قران، مكرر به مقصد رقم ۷۷ هزار ده قران ضياع و عقار.

این اوراق جلاجل حالی که جلاجل كورس هفته قبل، برخودهموار كردن نزدیک ۸۱ هزار ده قران به مقصد ازای هر تكه كاغذ پیش رفت، اما ناگهان جلاجل میانه هفته ماضي و ابتدای هفته جاری مجددا به مقصد کانال ۷۷ هزار تومانی ضياع و عقار. به مقصد نوع ای که کمترین قیمت اوراق گواهی حق پيش دستي تسهیلات مسکن صادره تعدادی مرداد ماه امسال توسط نماد «تسه۹۶۰۵» جلاجل دوال شنبه ۴ شهریور ماه توسط قیمت ۷۶ هزار و ۸۵۰ ده قران به مقصد فروش رسید و جلاجل کف قیمتی مرداد ایستاد.

در عرض اوراق تسهیلات مسکن صادره جلاجل آذرماه اسم باشليق ۱۳۹۵ (توسط نماد تسه ۹۵۰۹) دوال شنبه هفته جاری (۴ شهریور) به مقصد قیمت ۷۶ هزار و ۵۰۰ ده قران خريطه شد این جلاجل حالی باریک که قیمت همین نماد (تسه ۹۵۰۹) جلاجل دوال چهارشنبه هفته قبل كره زمين آن (۱ شهریور) به مقصد قیمت ۷۹ هزار و ۲۰۰ ده قران به مقصد فروش رفته صفت بويناك.

توسط این حلول كننده چالاک(۶ شهریور) قیمت اوراق تسهیلات مسکن نسبت به مقصد ۲ دوال ابتدایی هفته جاری تفاوت چندانی نداشت و توسط به‌تمامی بسیار اندک جلاجل چندی نمادها توسط افزایش ۱۰۰ برخودهموار كردن ۲۰۰ تومانی و جلاجل چندی نمادها نیز کاهشی جلاجل همین حيطه نفوذ قیمتی داشته باریک. به مقصد ديباچه همال اوراق تسهیلات مسکن صادره جلاجل كولاك ماه سنه ماضيه (توسط نماد «تسه ۹۶۱۱»)، جلاجل معاملات چالاک (۶ شهریور) نسبت به مقصد چالاک (یکشنبه ۵ شهریور) ۳۰۰ ده قران افزایش داشت و توسط قیمت ۷۸ هزار و ۷۰۰ ده قران به مقصد فروش رسید؛ اما نماد «تسه ۹۵۱۰» نسبت به مقصد دوال قبل كره زمين آن ۵۰ ده قران کاهش داشته و توسط رقم ۷۸ هزار و ۱۳۰ ده قران به مقصد ازای هر تكه كاغذ تسهیلات مسکن جلاجل بازارگه سرمایه به مقصد فروش رسید. بیشترین افزایش قیمت نیز پيوسته كاري به مقصد اوراق تسهیلات مسکن صادره جلاجل مرداد ماه امسال توسط نماد «تسه ۹۶۰۵» صفت بويناك که كره زمين ۷۷ هزار و ۹۰۰ ده قران جلاجل چالاک (یکشنبه ۵ شهریور) به مقصد ۷۸ هزار و ۴۰۰ ده قران جلاجل معاملات پسفردا (۶ شهریور) رسید.

گفتنی باریک جلاجل هفته ماضي حجم معاملات مسکن ثمار ازاصل اعلام فرابورس، ۳۳ درصد نسبت به مقصد هفته قبل كره زمين آن کاهش داشته باریک که این مقیاس کاهش معاملات، می تواند نشانه ای كره زمين پلیدی رکود خرید و فروش مسکن باشد.

کارشناس معاملات تسه: کاهش قیمت اوراق تسهیلات توسط نزدیک كشته شدن مقارن و تلخه

حمیدرضا چراغی جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار مهر درزمينه کاهش قیمت اوراق تسهیلات و در عرض کاهش حجم تقاضای کلی خرید این اوراق گفت: كره زمين آنجایی که حسب معمول صيف ایام عزايم تقاضای خرید و فروش جلاجل کشور باریک، ماه های تیر و مرداد نیز گواهي نامه افزایش تقاضای خرید اوراق تسهیلات مسکن بودیم؛ به مقصد اسم مورد که توسط افزایش نسيه جعاله مسکن، مبنا تكه كاغذ هایی که تعدادی دریافت نسيه خرید مسکن باید كره زمين صیانت متقاضی خریداری می شد، افزایش یافت که جلاجل نتیجه حجم تقاضای اوراق نیز زیادتر شد كره زمين آنجایی که مبنا اوراق منتشره كره زمين صیانت بانک عملي ساختن بخش مسکن تغییری نکرده صفت بويناك، به مقصد دلیل به مقصد هم تغذيه كردن میانی هدیه و مسئلت، قیمت اوراق کمی افزایش یافت که توسط پخش تكه كاغذ های جدید، جلوی افزایشِ زیادترِ قیمت اوراق تسهیلات مسکن گرفته شد.

کارشناس معاملات اوراق تسهیلات مسکن توسط اشاعت به مقصد نزدیک كشته شدن ایام يكم دبستان ها و در عرض فرارسیدن ایام مقارن و تلخه که حسب معمول حجم معاملات مسکن جلاجل کشورایران کاهش می یابد، افزود: بیاندازه كره زمين مردم ترجیح داده بضع خریدهای كلاه خود را به مقصد پاییز امسال صفت انتقام جو کنند؛ به مقصد اسم مورد که بیاندازه كره زمين پیش بینی ها كره زمين پلیدی روند فعلی قیمت مسکن نبا می دهد و دورنمایی تعدادی افزایش قیمت مسکن جلاجل ماه های آتی صور ندارد.

اوی پیشنهاد انجام بده: توسط توجه به مقصد اینکه احيانا کاهش قیمت اوراق مسکن جلاجل كورس ماه مهر و عقرب صور دارد، متقاضیان خرید مسکن، اوراق تسهیلات باروح نیاز كلاه خود را جلاجل ماه های آینده خریداری کنند.

گفتنی باریک اوراق تسهیلات مسکن برخودهموار كردن كورس اسم باشليق كره زمين تاریخ صدور قابلیت ارائه به مقصد بانک عملي ساختن بخش مسکن تعدادی دریافت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن را دارند و تفاوت زمان صدور این اوراق هیچ نوع اولویتی تعدادی ارائه به مقصد بانک عملي ساختن ایجاد نخواهند انجام بده. احكام متقاضی دریافت تسهیلات مسکن می بایست كره زمين زمان تشکیل سابقه نسيه برخودهموار كردن زمان دریافت آن را که ثمار ازاصل اعلام بانک عملي ساختن، ۲۱ دوال کاری باریک تعدادی تاریخ انقضای اوراق جلاجل نگاه خشم آلود داشته باشد./ به مقصد حمل كره زمين خبرگزاری مهر

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *